• Baza

    Akcija povezivanja i saradnje škola fudbala,
    trenera i najmlađih fudbalera
    sa Talent Centrom
ŠTA JE „TC – BAZA“ ?

„TC – BAZA“ je akcija povezivanja i saradnje škola fudbala, trenera i najmlađih fudbalera sa organizacijom Talent Centar. Projekat može da ima dva načina realizacije. Prvi se odnosi na posetu tima Talenat Centra školi (školama) fudbala i organizacija takmičarskih i drugih aktivnosti za njihove članove. Drugi način je da same škole fudbala organizuju takmičarske aktivnosti po programu i preporukama Talent Centra. Cilj takmicenja je dobijanje izveštaja o uspešnosti realizacije I najuspešnijim pojedincima po generacijama. U realizaciji projekta organizuju se različite igre: 1:1, 2:2, testiranja fizičkih potencijama, tehnika sa I bez lopte, zavrnica, šut na gol, nožni tenis, itd… Pored medjusobne promocije i saradnje, cilj je identifikacija talenata u školama fudbala i njihovo uključivanje u projekte Talenat Centra.

KO MOŽE DA UČESTVUJE ?

- U projektu „TC – BAZA“, mogu da učestvuju sve zainteresovane škole fudbala pod uslovima koje propisuje Talent Centar, u dogovoru sa organizatorima

- Projekat „TC – BAZA“ može da organizuje i Sportski centar (balon sala, sportska hala, itd) u saradnji sa Talenat Centrom.

- Projekat „TC – BAZA“ u saradnji sa Talenat Centrom, mogu da organizuju i trener, menadzeri, skauti, druge sportske organizacije, udruženja i pojeidnci, koji mogu da okupe mlade fudbalere na jednom mestu i obezbede uslove.

KAKO SE UKLJUČITI I TAKMIČITI ?

- Kontaktirati „Talent Centar“ putem telefona ili društvenih mreža
- Informisati se o, zahtevima, obavezama, odgovornostima, propozicijama i načinu učešća u projektu
- Korisnik (škola fudbala) obezbeđuje prostor (balon, otvoren teren, mini-pič teren...) i okuplja svoje članove (od 5 do 12 godina starosti).
- Postoji mogućnost da više škola fudbala (2-4) iz istog mesta ili regiona, zajednički organizuju projekat

        Varijanta 1: Poseta Talent Centra školi fudbala

- Pravljenje preciznog dogovora (najmanje 10 dana unapred) , o uslovima za saradnju (visini kotizacije za učešće u projektu)kao i podele uloge, obaveza i odgovorvosti organizatora (škole fudbala i Talent Centra)
- Nakon promocije koja traje 7 dana, škola fudbala dostavlja Talenat Centru spisak učesnika i mogućnosti za realizaciju.
- Tim Talent Centra za organizaciju priojekta „TC – BAZA“ dolazi u goste školi fudbala i organizuje celodnevne zanimljive takmičarske aktivnosti za sve generacije posebno , nakon čeka proglašava najuspešnije pojedince.
- Pored takmičenja, održava se zajednički sastanak predstavnika škole fudala sa organizatorima Talent Centra u cilju razmene ideja, programa, iskustava i otvaranja mogućnosti za saradnju u obostranom interesu. Ukoliko se steknu uslovi, moguće potpisivanje Memoranduma o sardnji.
- Talenat Centar vrši fotografisanje i snimanje svih aktivnosti tokom dana i 7 dana nakon realizacije projekta, dostavlja školi fudbala i objavljuje na svom sajtu kratak promotivni film o školi fudbala takmičenju koje je ralizovano.
- Nakon 7 dana, Talenat Centar dostavlja školi fudbala izveštaj o takmičenju u pisanoj ili elektronskoj formi.
- Najuspešniji pojedinci na takmičenju dobijaju nagrade i mogućnost učešća u drugim projektima i aktivnostima Talent Centra.

        Varijanta 2: Samostalna organizacija od strane Škole fudbala

- Talent Centar daje zainteresovanom organizatoru (školi fudbala) instrukcije, pravila i propozicije po kojima se sprovodi program, a škola fudbala sama organizuje takmičenje.
- Organizator ima obavezu kvalitetne organizacije u skladu sa pravilima Talent Centra
- Nakon završetka takmičenja, organizator (škola fudbala) dostavlja izveštaj Talenat Centru o rezultatima.
- Nagrade obezbeđuje organizator, a najuspešniji pojedinci po generacijama imaju mogućnost učešća u drugim projektima Talent Centra
- Obaveze organizatora (škola fudbala) i talent Centra je medjusobna promocija

INFORMACIJE: 064/00 15 927


LINK ZA ONLINE PRIJAVU:
  • KLIKNI ZA ONLINE PRIJAVU

    Online prijave uskoro


Nazad

Kontakt

Telefon: +381 64/ 00 15 927

Adresa: Beograd – Šabac (Srbija)

E-mail: talent.centar@gmail.com

Pratite nas